03 Chính Sách Mới Về Đất Đai, Nhà Ở Vừa Cập Nhật | Tintucbds Entertainment

Đất đai, nhà cửa luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt và trong video này hãy cùng Tintucbds Entertainment điểm qua 1 số chính sách liên quan đến đất đai vừa được cập nhật.

  1. Cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở với hộ nghèo dân tộc thiểu số

Đầu tiên là chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở với hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Chính sách này được đề cập tại Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có hiệu lực từ 26/4/2022.

Cụ thể, hộ nghèo dân tộc thiểu số; Hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn hỗ trợ đất ở đến 50 triệu đồng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay.

Ngoài chính sách cho vay hỗ trợ đất ở nêu trên, hộ nghèo dân tộc thiểu số còn có thể vay hỗ trợ nhà ở tối đa 40 triệu đồng/hộ; vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề tối đa 77,5 triệu đồng/hộ.

Có thể nói, chính sách hỗ trợ này sẽ giúp hộ nghèo dân tộc thiểu số an cư lạc nghiệp, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

  1. Quy định mới về chuyển mục đích sử dụng đất tại một số tỉnh, thành

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha.

Cụ thể, quy định điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư như sau:

(1) Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp:

– Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tỉnh Nghệ An; tỉnh Thanh Hóa, Tp. Cần Thơ

– Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tỉnh Thanh Hóa;

(2) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

(3) Đã được chấp thuận đầu tư theo quy định mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

(4) Có Phương án trồng rừng thay thế và đảm bảo kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định.

  1. Nghiên cứu chia sẻ dữ liệu đất đai, dân cư theo hướng quản lý mã số thống nhất đến từng thửa đất

Tại Thông báo 123/TB-VPCP ngày 22/4/2022 Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an:

Nghiên cứu giải pháp chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng quản lý mã số thống nhất đến từng thửa đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến về đất đai theo yêu cầu của đề án.

Quý anh chị có nhu cầu BĐS vui lòng liên hệ Tintucbds Entertainment theo thông tin bên dưới
Tintucbds Entertainment – Khởi nguồn cuộc sống tươi đẹp
5/5 - (3 bình chọn)
5/5 (1 Review)
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0909434409