Trạng thái:
Giữ chỗ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
5
Số căn:
2000
Quy mô:
204.7ha
Mật độ xây dựng:
18.8%
Loại: Biệt thự Trạng thái:Giữ chỗ
Số Block:5 Số tầng:5
Quy mô:204.7ha Mật độ xây dựng:18.8%
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:Quý IV/2023
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Giữ chỗ
Số Block:5
Số tầng:5
Quy mô:204.7ha
Mật độ xây dựng:18.8%
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:Quý IV/2023