Trạng thái:
Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
50
Số tầng:
2
Số căn:
50
Quy mô:
6 ha
Mật độ xây dựng:
23.4%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Madison Land
Loại: Biệt thự Trạng thái:Mở Bán
Số Block:50 Số tầng:2
Quy mô:6 ha Mật độ xây dựng:23.4%
Số căn hộ:50 Ngày hoàn thành:Quý 2/2022
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Madison Land
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Mở Bán
Số Block:50
Số tầng:2
Quy mô:6 ha
Mật độ xây dựng:23.4%
Số căn hộ:50
Ngày hoàn thành:Quý 2/2022