Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
16
Số căn:
265
Quy mô:
3.403 m2
Mật độ xây dựng:
55%
Chủ đầu tư: C.T GROUP
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở bán
Số Block:1 Số tầng:16
Quy mô:3.403 m2 Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:265 Ngày hoàn thành:2022
Chủ đầu tư: C.T GROUP
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở bán
Số Block:1
Số tầng:16
Quy mô:3.403 m2
Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:265
Ngày hoàn thành:2022