Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
15
Số căn:
800
Quy mô:
17.581 m2
Mật độ xây dựng:
25%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Đại Phúc
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block:2 Số tầng:15
Quy mô:17.581 m2 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:800 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Đại Phúc
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:2
Số tầng:15
Quy mô:17.581 m2
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:800
Ngày hoàn thành: