Trạng thái:
Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
25
Số căn:
595
Quy mô:
7.482 m2
Mật độ xây dựng:
58%
Chủ đầu tư: DIC
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở Bán
Số Block:1 Số tầng:25
Quy mô:7.482 m2 Mật độ xây dựng:58%
Số căn hộ:595 Ngày hoàn thành:Quý 2/2024
Chủ đầu tư: DIC
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở Bán
Số Block:1
Số tầng:25
Quy mô:7.482 m2
Mật độ xây dựng:58%
Số căn hộ:595
Ngày hoàn thành:Quý 2/2024