Trạng thái:
Giao nhà
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
22
Số căn:
457
Quy mô:
1,2 hecta
Mật độ xây dựng:
23%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Giao nhà
Số Block:2 Số tầng:22
Quy mô:1,2 hecta Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:457 Ngày hoàn thành:2021
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Giao nhà
Số Block:2
Số tầng:22
Quy mô:1,2 hecta
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:457
Ngày hoàn thành:2021