FARMSTAY NEW VILLAGE GIA LAI

Trang chủ 

› Dự án 

› Gia Lai 

Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
37
Số tầng:
1
Số căn:
37
Quy mô:
7,9 hecta
Mật độ xây dựng:
3.3%
Loại: Đất nền Trạng thái:Mở bán
Số Block:37 Số tầng:1
Quy mô:7,9 hecta Mật độ xây dựng:3.3%
Số căn hộ:37 Ngày hoàn thành:2022
Loại: Đất nền
Trạng thái:Mở bán
Số Block:37
Số tầng:1
Quy mô:7,9 hecta
Mật độ xây dựng:3.3%
Số căn hộ:37
Ngày hoàn thành:2022