Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
47
Số căn:
800
Quy mô:
3,2
Mật độ xây dựng:
23
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở bán
Số Block:3 Số tầng:47
Quy mô:3,2 Mật độ xây dựng:23
Số căn hộ:800 Ngày hoàn thành:2023
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở bán
Số Block:3
Số tầng:47
Quy mô:3,2
Mật độ xây dựng:23
Số căn hộ:800
Ngày hoàn thành:2023