Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
12
Số căn:
164
Quy mô:
56.278m2
Mật độ xây dựng:
15.95%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (HTP)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở bán
Số Block:2 Số tầng:12
Quy mô:56.278m2 Mật độ xây dựng:15.95%
Số căn hộ:164 Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (HTP)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở bán
Số Block:2
Số tầng:12
Quy mô:56.278m2
Mật độ xây dựng:15.95%
Số căn hộ:164
Ngày hoàn thành:Quý 4/2022