Trạng thái:
Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
1.174.221,9 m2
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Biệt thự Trạng thái:Mở Bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:1.174.221,9 m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2025
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Mở Bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:1.174.221,9 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2025