Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
24
Số căn:
218
Quy mô:
4,275 m2
Mật độ xây dựng:
55%
Chủ đầu tư: C.T GROUP
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:1 Số tầng:24
Quy mô:4,275 m2 Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:218 Ngày hoàn thành:2018
Chủ đầu tư: C.T GROUP
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:1
Số tầng:24
Quy mô:4,275 m2
Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:218
Ngày hoàn thành:2018