Trạng thái:
Giữ chỗ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
28
Số căn:
6000
Quy mô:
29.111 m2
Mật độ xây dựng:
39%
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Căn hộ Trạng thái:Giữ chỗ
Số Block:5 Số tầng:28
Quy mô:29.111 m2 Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:6000 Ngày hoàn thành:quý 4/2024
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Giữ chỗ
Số Block:5
Số tầng:28
Quy mô:29.111 m2
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:6000
Ngày hoàn thành:quý 4/2024