Trạng thái:
Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
22
Số căn:
1720
Quy mô:
2,3 hecta
Mật độ xây dựng:
28%
Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở Bán
Số Block:5 Số tầng:22
Quy mô:2,3 hecta Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:1720 Ngày hoàn thành:2023
Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở Bán
Số Block:5
Số tầng:22
Quy mô:2,3 hecta
Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:1720
Ngày hoàn thành:2023