Trạng thái:
Đang giữ chỗ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
18
Số căn:
1.700
Quy mô:
2,3 hecta
Mật độ xây dựng:
23%
Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block:5 Số tầng:18
Quy mô:2,3 hecta Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:1.700 Ngày hoàn thành:2023
Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block:5
Số tầng:18
Quy mô:2,3 hecta
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:1.700
Ngày hoàn thành:2023