Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
23
Số căn:
1548
Quy mô:
19,562m2
Mật độ xây dựng:
25%
Chủ đầu tư: Hưng Thịnh Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở bán
Số Block:5 Số tầng:23
Quy mô:19,562m2 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:1548 Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
Chủ đầu tư: Hưng Thịnh Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở bán
Số Block:5
Số tầng:23
Quy mô:19,562m2
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:1548
Ngày hoàn thành:Quý 4/2023