NEW VEGAS HÀ TIÊN, KIÊN GIANG

Trang chủ 

› Dự án 

› Hà Tiên 

New Vegas Ha Tien Kien Giang (13)
New Vegas Ha Tien Kien Giang (14)
New Vegas Ha Tien Kien Giang (12)
New Vegas Ha Tien Kien Giang (16)
Trạng thái:
Giữ chỗ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
6,99 hecta
Mật độ xây dựng:
25,37%
Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Enterland
Loại: Biệt thự Trạng thái:Giữ chỗ
Số Block: Số tầng:
Quy mô:6,99 hecta Mật độ xây dựng:25,37%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2024
Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Enterland
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Giữ chỗ
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:6,99 hecta
Mật độ xây dựng:25,37%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2024