Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
55
Số căn:
1500
Quy mô:
195.000m2
Mật độ xây dựng:
23
Loại: Trạng thái:Mở bán
Số Block:2 Số tầng:55
Quy mô:195.000m2 Mật độ xây dựng:23
Số căn hộ:1500 Ngày hoàn thành:2023
Loại:
Trạng thái:Mở bán
Số Block:2
Số tầng:55
Quy mô:195.000m2
Mật độ xây dựng:23
Số căn hộ:1500
Ngày hoàn thành:2023