Trạng thái:
Giao nhà
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
23
Số căn:
333
Quy mô:
8.000m2
Mật độ xây dựng:
23
Loại: Căn hộ Trạng thái:Giao nhà
Số Block:1 Số tầng:23
Quy mô:8.000m2 Mật độ xây dựng:23
Số căn hộ:333 Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Giao nhà
Số Block:1
Số tầng:23
Quy mô:8.000m2
Mật độ xây dựng:23
Số căn hộ:333
Ngày hoàn thành:Quý 4/2021