Trạng thái:
Giữ Chỗ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
40
Số căn:
4000
Quy mô:
12 hecta
Mật độ xây dựng:
21%
Chủ đầu tư: CRYSTALBAY
Loại: Căn hộ Trạng thái:Giữ Chỗ
Số Block:4 Số tầng:40
Quy mô:12 hecta Mật độ xây dựng:21%
Số căn hộ:4000 Ngày hoàn thành:2024
Chủ đầu tư: CRYSTALBAY
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Giữ Chỗ
Số Block:4
Số tầng:40
Quy mô:12 hecta
Mật độ xây dựng:21%
Số căn hộ:4000
Ngày hoàn thành:2024