SUNBAY PARK HOTEL & RESORT PHAN RANG

Trang chủ 

› Dự án 

› PHAN RANG 

Trạng thái:
Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
55
Số căn:
3.300
Quy mô:
3.6 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: CRYSTALBAY
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở Bán
Số Block:3 Số tầng:55
Quy mô:3.6 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:3.300 Ngày hoàn thành:2022
Chủ đầu tư: CRYSTALBAY
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở Bán
Số Block:3
Số tầng:55
Quy mô:3.6 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:3.300
Ngày hoàn thành:2022