Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
17
Số tầng:
39
Số căn:
18000
Quy mô:
84.490m2
Mật độ xây dựng:
25%
Loại: Biệt thự Trạng thái:Mở bán
Số Block:17 Số tầng:39
Quy mô:84.490m2 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:18000 Ngày hoàn thành:Quý 4/2025
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Mở bán
Số Block:17
Số tầng:39
Quy mô:84.490m2
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:18000
Ngày hoàn thành:Quý 4/2025