Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
14
Số tầng:
18
Số căn:
3.000
Quy mô:
16,5 hecta
Mật độ xây dựng:
29%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở bán
Số Block:14 Số tầng:18
Quy mô:16,5 hecta Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:3.000 Ngày hoàn thành:2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở bán
Số Block:14
Số tầng:18
Quy mô:16,5 hecta
Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:3.000
Ngày hoàn thành:2022