Trạng thái:
Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
176
Số tầng:
3
Số căn:
176
Quy mô:
4,3 hecta
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: KHANG ĐIỀN
Loại: Nhà phố Trạng thái:Mở Bán
Số Block:176 Số tầng:3
Quy mô:4,3 hecta Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:176 Ngày hoàn thành:2023
Chủ đầu tư: KHANG ĐIỀN
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Mở Bán
Số Block:176
Số tầng:3
Quy mô:4,3 hecta
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:176
Ngày hoàn thành:2023