The Grand Sentosa 01
Mat Bang Tang The Grand Sentosa 03
Mat Bang Tang The Grand Sentosa 02
Mat Bang Tang The Grand Sentosa 01
Trạng thái:
Đang giữ chỗ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
9
Số tầng:
41
Số căn:
2600
Quy mô:
8,34ha
Mật độ xây dựng:
29%
Chủ đầu tư: NOVALAND
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block:9 Số tầng:41
Quy mô:8,34ha Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:2600 Ngày hoàn thành:Quý 3/2025
Chủ đầu tư: NOVALAND
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block:9
Số tầng:41
Quy mô:8,34ha
Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:2600
Ngày hoàn thành:Quý 3/2025