Trạng thái:
Đang Giữ Chỗ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
30
Số căn:
Quy mô:
3038m2
Mật độ xây dựng:
23%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Giữ Chỗ
Số Block:1 Số tầng:30
Quy mô:3038m2 Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2024
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Giữ Chỗ
Số Block:1
Số tầng:30
Quy mô:3038m2
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2024