Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn:
903
Quy mô:
52.648m2
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Hưng Lộc Phát
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở bán
Số Block:2 Số tầng:26
Quy mô:52.648m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:903 Ngày hoàn thành:Quý 3/2024
Chủ đầu tư: Hưng Lộc Phát
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở bán
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:52.648m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:903
Ngày hoàn thành:Quý 3/2024