Trạng thái:
Mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
18
Số căn:
525
Quy mô:
90,000 m2
Mật độ xây dựng:
23%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở bán
Số Block:3 Số tầng:18
Quy mô:90,000 m2 Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:525 Ngày hoàn thành:Quý 2/2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở bán
Số Block:3
Số tầng:18
Quy mô:90,000 m2
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:525
Ngày hoàn thành:Quý 2/2022