Trạng thái:
Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
3
Số căn:
106
Quy mô:
01 hecta
Mật độ xây dựng:
Loại: Biệt thự Trạng thái:Mở Bán
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:01 hecta Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:106 Ngày hoàn thành:
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Mở Bán
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:01 hecta
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:106
Ngày hoàn thành: