Venezia Beach - Nơi nhà là Resort

Trang chủ 

› Dự án 

› Xuyên Mộc 

Trạng thái:
GIỮ CHỖ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
3
Số căn:
3000
Quy mô:
72 hecta
Mật độ xây dựng:
23%
Loại: Biệt thự Trạng thái:GIỮ CHỖ
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:72 hecta Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:3000 Ngày hoàn thành:2024
Loại: Biệt thự
Trạng thái:GIỮ CHỖ
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:72 hecta
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:3000
Ngày hoàn thành:2024