Thu hồi đất có được đền bù theo giá thị trường?

Hiện nay, theo báo chí đưa tin không ít trường hợp người dân có thái độ bức xúc hay phản đối khi đất bị thu hồi được nhà nước bồi thường với giá quá thấp, không cân xứng với giá đất thị trường mà họ mong muốn. Vậy, cơ quan Nhà nước lấy cơ sở nào để bồi thường cho người dân? Và liệu suy nghĩ phải bồi thường đất theo giá thị trường của người dân liệu có đúng?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013, nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện như sau:

– Khi Nhà nước thu hồi đất sẽ bồi thường đất cho người dân dưới hình thức giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Trừ trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, thu hồi đất Nhà nước giao, thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất sẽ không được bồi thường về đất theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 82 Luật Đất đai 2013.

– Trường hợp không bồi thường bằng đất sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi.

Theo quy định trên, khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không đền bù đất thì sẽ bồi thường bằng tiền. Giá trị khoản bồi thường sẽ được tính theo giá đất cụ thể. 

Mặt khác, giá đất cụ thể căn cứ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013 được quy định làm căn cứ: tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất,…

Giá đất cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể thông qua việc thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định. Giá đất cụ thể của từng tỉnh sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử cấp tỉnh giúp người dân có thể tra cứu một cách dễ dàng.

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật, khi thu hồi đất Nhà nước sẽ bồi thường theo giá đất cụ thể. Điều này có nghĩa là không có trường hợp đất bị thu hồi được bồi thường theo giá thị trường.

Quý anh chị có nhu cầu BĐS vui lòng liên hệ Tintucbds Entertainment theo thông tin bên dưới
Tintucbds Entertainment – Khởi nguồn cuộc sống tươi đẹp
Hài lòng post
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0909434409